Posts in Høyviksalen
Adelsteen Normann - Tjugum mot Esefjella

(1848 - 1918)

Eilert Adelsteen Normann (1. mai 1848–26. desember 1918) var ein norsk målar. Han utdanna seg i Düsseldorf i Tyskland og busette seg der. Sommarstid reiste han rundt i Nord-Noreg og laga skisser. Han spesialiserte seg på romantiske fjordlandskap, gjerne med ein liten dampbåt eller seglbåt på spegelblankt hav. Normann var den fyrste frå Nord-Noreg som etablerte seg som kunstmålar.

Normann var son til ein gardbrukar og handelsmann på Vågøya i Bodin. Etter å ha rabeidd som krambusvein hos kjøpmann Koch i Bodø by, reiste han til Bergen og seinare København for å lære seg handelsyrket. Under studiane i København tok kunstinteressa overhand. Åra 1869-73 studerte han ved kunstakademiet i Düsseldorf, der han vart mykje påverka av tradisjonen til landsmannen Hans Gude. Han vart såleis ein typisk sein-düsseldorfar. Normann fann seg også ektemake og fast adresse i Rhin-byen, i ei tid då andre norske målarar søkte mot Paris.

Med sin bakgrunn frå Nordland spesialiserte Normann seg på norske fjordlandskap. Motiva fann han især i Lofoten og Nord-Norge elles, samt rundt Sognefjorden. På studiereisene i Noreg tok han skisser som han brukte til å komponere landskapsbilete i storformat. Fjordmotiva hans er gjerne prega av stupbratte fjell over solblank fjord og sjø. Lyset spela ei stor rolle i Normann sine bilete, han var av dei fyrste norske målarane som nytta midnattssola som motiv. Han skal vere opphavsmann til termen «midnattssolas land». Måleria hans vart svært populære hos det tyske kunstpublikum.

Read More
Hans Fredrik Gude - Laksetrappa v/Skaasheim

(1825-1903)

Første gongen Gude var i Balestrand var i 1845. Saman med Tiedemann skapte han "Brudeferden i Hardanger" og "Ligfærden ved Sognefjorden". Gude malte landskap, medan Tiedeman malte personane. I 1849 fekk Gude i oppdrag av oscar i å vera med på utsmykkinga av Oscarshall i Oslo. Mange av bilete der har motiv henta frå Balestrand og Sogn. Han døydde i Berlin.

Read More
125. Ivar Høyvik - Høyviksalen

(1881 - 1961)

Ivar Hansson Høyvik (1881-1961) frå Gulen, busett i Balestrand. Møbelsnikkar og treskjerar.

Utdanna i lære hjå Magnus Dagestad ved Voss Kunsthandverksskule. Kom til Balestrand i 1905 saman med kona Eli, som var kunstvevar. Han har utsmykka fleire av villaene i Balestrand med treskjering i drakestil

Høyvik er mest kjend som meistaren bak utskjeringane og møblane i "Høyvik-salen". Heile salen er møblert av Høyvik, med bord, stolar, portalar og speilrammer i drakestil.

Read More
HøyviksalenGasta Design