Posts in Spisesalen
Aase Kvikne Bjordal - Stilleben

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule.

Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Aase Kvikne Bjordal - Stilleben

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule.

Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Aase Kvikne Bjordal - Stilleben

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule.

Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Niels Bergslien - Print

(1853 - 1928)

Niels Bergslien  var ein norsk biletkunstnar fødd på Voss. Han verka både som kunstmålar, teiknar og bilethoggar, og kan knytast til nasjonalromantikken.

Nils Bergslien var brorson til bilethoggaren Brynjulf Bergslien og kunstmålaren Knut Bergslien.

Read More
SpisesalenGasta Design
Niels Bergslien - Print

(1853 - 1928)

Niels Bergslien  var ein norsk biletkunstnar fødd på Voss. Han verka både som kunstmålar, teiknar og bilethoggar, og kan knytast til nasjonalromantikken.

Nils Bergslien var brorson til bilethoggaren Brynjulf Bergslien og kunstmålaren Knut Bergslien.

Read More
SpisesalenGasta Design
Niels Bergslien - Print

(1853 - 1928)

Niels Bergslien  var ein norsk biletkunstnar fødd på Voss. Han verka både som kunstmålar, teiknar og bilethoggar, og kan knytast til nasjonalromantikken.

Nils Bergslien var brorson til bilethoggaren Brynjulf Bergslien og kunstmålaren Knut Bergslien.

Read More
SpisesalenGasta Design
Lars Printz - ukjent motiv

(1889 - 1968)

Printz var fødd på Nes i Telemark. Han studerte i Kristiania under mellom andre Christian Krogh og Halfdan Strøm. Han budde i Balestrand ganske lenge, og var godt likt av bygdefolket. Det finst mange bileter av Printz her i Balestrand.

Read More
SpisesalenGasta Design
Håkon Kaulum - Mot Esefjorden

(1863 - 1933)

Kaulum er fødd i Bergen. Første gongen ein finn Kaulum i Balestrand er i gjestebøkene til hotellet i 1897. Han var spesielt oppteken av Esefjell. Han flytta til Balestrand og bygde huset "Jotunheimen", som vart teken av snøskred i 1928. Dette året var eit ulukkesår for Balestrand, med mange snøskred og menneskeliv som gjekk tapt. Då Jotunheimen vart teken av skreda, forsvann eit orginalt hus med mykje kunst. Han døyde i Kristiania.

Read More
SpisesalenGasta Design
48. Johannes Johannessen - Esefjella

(1859 - 1929)

Johannessen var fødd i Bergen, men etter at han bygde seg hus her i Balestrand, budde han for det meste her. Han bygde kanskje den vakraste villaen her i Balestrand. Johannessen hadde etter alt å døme ingen formell utdanning som kunstmålar.

I Balestrand let han etter seg mange måleri, som vert sett stor pris på. Omgang som han hadde med Adelsten Normann og Hans Dahl, var det eit aktivt kunstnarmiljø her i byrjinga av dette århundre. Han døydde i Balestrand 67 år gamal, og vart gravlagd på Tjugum kyrkje.

Read More
SpisesalenGasta Design
Aase Kvikne Bjordal - Slaktarbui

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule. Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Kjerulf Tranås - Svinebolet

Tranås vaks opp i Førde, budde mesteparten av sitt liv i Stryn, Nordfjord, og tilbrakte dei siste åra på Lillehammer. Han var eit mangesidig talent, blei som ung regna som ein lovande malar, og skreiv tre bøker i åra 1900-10. Under opphaldet i København holdt han ei rekke foredrag i studentersamfund og kunstnarforeiningar. Tranås malte fleire dramatiske figurkomposisjonar (For seint, 1905, og Jernbyrden, før 1920), og ei rekke landskapsmotiv frå Nord- og Sunnfjord, kor han veksla mellom ein særprega romantisk mystisisme og stillferdige og følsomt oppfatta naturstudiar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Aase Kvikne Bjordal - Stilleben

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule.

Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Aase Kvikne Bjordal - Utsikt mot Vindreken

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule. Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Aase Kvikne Bjordal - Utmarksløe

(1921 - 2009)

Bjordal er fødd og oppvaksen i Balestrand, og er dottera til Sigurd og Marta Kvikne, som eigde Kvikne's Hotel. Ho er utdanna ved Statens Handverks- og kunstindustriskule i Oslo, Vestlandske kunstakademi i Bergen og Bergen kunsthandverkskule. Bjordal finn motiva sine i det gamle bygdemiljøet. Teknikkar som kaldnål, akvatint, etsing og serigrafi passar godt til desse motiva. Ho har gjort mange utsmykkings-oppgåver, og hatt mange utstillingar.

Read More
SpisesalenGasta Design
Seim, H. - Marinebåtar i Fjærland

Harald Seim (født 1882 på Seim, Alversund i Nordhordland, død 1975 på Sandane) var en norsk kunstmaler.
Faren Nils Larsson Seim kjøpte Kinn-øya i 1896 og flyttet til Kinn med kona Kari og de tre yngste sønnene Magnus, Harald og Einar. Utenom studietiden bodde han hele livet på Kinn og kystnaturen med skarv og havørn var viktige motiv i arbeidene hans. Han reiste også til Balestrand og Fjærland, og hentet motiv der til maleriene sine.  Han studerte i 1909-1917 Statens kunstakademi med Christian Krohg som lærer, og debuterte med utstilling i Bergen i 1911. Han deltok på Høstutstillingen 1912 til 1917, og vestlandsmalernes utstillinger i Kunstnernes hus i mellomkrigstiden.[1] I 1931 forsøkte han å selge fem maleri signert med «Nikolai Astrup», for dette ble han dømt til 75 dagers betinget fengsel. Tidligere hadde han levert et bilde til Høstutstillingen med Astrups signatur som en demonstrasjon. 

Read More
SpisesalenGasta Design
83. Niels Bergslien - Ved Grua

(1853 - 1928)

Niels Bergslien  var ein norsk biletkunstnar fødd på Voss. Han verka både som kunstmålar, teiknar og bilethoggar, og kan knytast til nasjonalromantikken.

Nils Bergslien var brorson til bilethoggaren Brynjulf Bergslien og kunstmålaren Knut Bergslien.

Read More
SpisesalenGasta Design