92. Knut Rumohr - Komposisjon, 3 bilder

 
Gasta Design92