92. Knut Rumohr(1916 - 2002) - Komposisjon, 3 bilder

 
Gasta Design92